Learning Contents MAS

1:25
Escaneo de edentulo
Aprenda como escanear en condicion de edentulo
2:08
CBCT para caso edentulo
Learn how to take CBCT for edentulous condition
1:19
Fijacion del marcador para la condicion de edentulo
Aprenda a adjuntar marcadores adjuntos para condicion de edentulo